» ศิลปะ » Egon Schiele

Egon Schiele

เมื่อตอนเป็นเด็ก Egon Schiele วาดมาก ส่วนใหญ่เป็นรถไฟ, รถไฟ, สัญญาณ เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพียงแห่งเดียวของเมืองเล็กๆ น่าเสียดาย แต่ภาพวาดเหล่านี้โดย Egon Schiele ยังไม่ได้รับการเก็บรักษาไว้ พ่อแม่ไม่เห็นด้วยกับงานอดิเรกของลูกหลาน ทำไมต้องช่วยเด็ก ๆ แม้ว่าภาพวาดที่มีพรสวรรค์มากถ้าในอนาคตเด็กชายจะกลายเป็นวิศวกรรถไฟ?