» ศิลปะ » ซาฟราซอฟ

ซาฟราซอฟ

ต้นเบิร์ชเก่า บ้านที่ไม่น่าดู ลอกปูนปลาสเตอร์บนหอระฆังโบสถ์ โกงดำ. หิมะที่จางหายไป น้ำเข้มละลาย. ดูเหมือนจะไม่มีอะไรโดดเด่น ไร้ซึ่งสีสันอันตระการตา พล็อตเรื่องไม่ธรรมดา และขนาดของภาพก็เล็ก 62 x 48,5 ซม. อย่างไรก็ตามรูปภาพได้กลายเป็นลัทธิ นี่คือภูมิทัศน์รัสเซียที่มีชื่อเสียงที่สุด พวกเขาเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่โรงเรียน ไม่มีใครผ่านไปได้...

Rooks มาแล้ว เหตุใดภูมิทัศน์ของ Savrasov จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ อ่านให้ครบถ้วน "