» ศิลปะ » ทินโทเรตโต

ทินโทเรตโต

วันนี้ใครรู้จักศิลปิน Jacopo Robusti บ้าง? แต่นามแฝงอันไพเราะของเขาคงคุ้นเคยกันทุกคน ทินโทเรตโต ราวกับคอร์ดลีลา เสียงเรียกเข้า การเต้น และนี่เป็นเพียง "คนย้อมน้อย" ในการแปล ชื่อเล่นดังกล่าวไม่สอดคล้องกับขนาดของศิลปินยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาตอนปลาย (เวนิสศตวรรษที่ 16) Tintoretto เองเข้าใจอัจฉริยะของเขาหรือไม่? แล้วยังไง! เขาไม่ได้เจียมเนื้อเจียมตัวมาก