» สถานที่สัก » ภาพถ่ายและความหมายของรอยสักเข่า

ภาพถ่ายและความหมายของรอยสักเข่า

เราไม่ได้พูดถึงหัวเข่าโดยเฉพาะในบทความที่เราพูดถึงรอยสักที่ขา อันที่จริงนี่เป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยอุดตันหลังศีรษะ บนท้องถนนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพบกับชายหรือหญิงที่มีรอยสักในสถานที่แห่งนี้ มีหลายเหตุผลนี้.

ประการแรก คุณควรทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติที่สำคัญบางประการของการสักที่หัวเข่า ผิวหนังในสถานที่นี้เคลื่อนที่ได้มาก ค่อนข้างหยาบและเกเร คุณต้องเข้าใจว่ารูปภาพที่มีรายละเอียดสูง (ผีเสื้อ ดอกไม้ สัตว์ ฯลฯ) จะดูไม่เหมือนที่ร่างไว้.

ประการที่สอง รอยสักที่หัวเข่านั้นเจ็บปวด หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักมีประสบการณ์คล้ายคลึงกัน แบ่งปันในความคิดเห็น! ฉันแน่ใจว่ามันเป็นที่น่าจดจำ

เหตุผลประการที่สาม แต่ไม่ท้ายสุดคือความหมายพิเศษของรอยสักบนเข่า ฉันจะบอกว่าแปลงทั้งหมดที่ใช้ในสถานที่นี้สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: ดาวและส่วนที่เหลือทั้งหมด มาพูดถึงประเภทแรกกันดีกว่า

ความหมายของรอยสักรูปดาวบนเข่า

ในกรณีนี้ เราจะเน้นที่รอยสักในเรือนจำซึ่งมีไว้สำหรับส่วนในเว็บไซต์ของเรา ดาวแปดแฉกเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของรอยสักดังกล่าวและทำหน้าที่เป็นคุณลักษณะของโจรในกฎหมาย ตามเนื้อผ้าความหมายของมันถูกวางไว้ในวลี "ฉันจะไม่คุกเข่าต่อหน้าใคร" บ่อยครั้งที่เจ้าของรอยสักดังกล่าวเข้าสู่โซนต้องผ่านการทดสอบเพื่อปกป้องสิทธิ์ในการครอบครอง แต่นั่นเป็นเรื่องที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง ไปชมภาพร่างรอยสักน่องที่น่าสนใจกันดีกว่า! สรุป:

10/10
ความรุนแรง
1/10
สุนทรียศาสตร์
4/10
การปฏิบัติจริง

ภาพสักเข่าสำหรับผู้ชาย

ภาพสักเข่าสำหรับผู้หญิง