เพชร7

สารบัญ:

เพชร7

มูลค่าเพชร 7 เม็ด

Seven of Diamonds แปลว่า ข่าวลือและการใส่ร้าย... เพชร 7 เม็ด คือสัญญาณที่คนพูดถึงคุณในตอนนี้

โดยทั่วไปเกี่ยวกับสามัคคี

เจ็ดเป็นไพ่ที่แสดงถึงสัญลักษณ์เจ็ดของชุดไพ่ ไพ่สำรับที่สมบูรณ์ประกอบด้วยสี่เจ็ดหนึ่งชุดสำหรับแต่ละชุด (7 คลับ, 7 เพชร, 7 หัวใจและ 7 โพดำ)

คำอธิบายข้างต้นเกี่ยวกับความหมายของเพชร 7 เม็ดนั้นธรรมดามาก โปรดทราบว่ามีการ์ด "การอ่าน" หลายโรงเรียน - ความหมายอาจแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับมุมมองส่วนบุคคลและความโน้มเอียงของบุคคล

จำไว้! ไพ่ทำนายหรือ "การอ่าน" ควรเข้าหาด้วยความสงสัย ?