ฮอว์คิง

ฮอว์คิงตะเกียงดอกไม้แห่งชีวิตรูปทรงหลายเหลี่ยมนี้มี 20 รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า เขาจินตนาการ น้ำ และเกี่ยวข้องกับ จักระที่สอง, จักระหัวใจ ... ธาตุน้ำเกี่ยวข้องกับ อารมณ์ ความบริสุทธิ์ หรือการเปลี่ยนแปลง ... นี่คือเหตุผลที่ร่างกายสงบนี้ ใช้ในการเปิดจักระหัวใจและคลายการอุดตันทางอารมณ์ ... สัญลักษณ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพของน้ำ ดังนั้น พายุน้ำเป็นพายุอารมณ์ ความโกรธ; เมื่อน้ำใสเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความบริสุทธิ์แห่งวัยเยาว์