ลูกบาศก์หรือฐานสิบหก

ลูกบาศก์หรือฐานสิบหกเขาเกี่ยวข้องกับ ที่ดิน и จักระที่ 1 . รูปหกเหลี่ยมให้ความรู้สึกมั่นคงและเฉยเมย ดังนั้นจึงใช้เพื่อให้สงบและปกป้อง เป็นสัญลักษณ์ของเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์ ที่หยั่งรากลึกในโลกทางโลก ทั้งทางกายภาพและทางวัตถุ ห่างไกลจากโลกฝ่ายวิญญาณ