เกลียว

เกลียว

เกลียวทุกประเภท (แบน ขวา ซ้าย สามมิติ ด้านเท่ากันหมด หรือลอการิทึม) มีลักษณะการขยายตัวและการขยายตัวซึ่งทำให้ สัญลักษณ์ของความไม่มีที่สิ้นสุด .